جمهور رئیس‌نینگ گپی
واردات تاماندن ایشلب چیقریش تامان آدیم قویه دیگن و صادرات اوچون زمینه یره ته دیگن هر بیر کیشی افغانستان ثباتی تامان کتته بیر آدیم قویه دی. صنعت¬کارلر حکومت نینگ یلغوزگینه انکشافی شریکلری ایمس بلکه افغانستان نینگ ثباتی شریکلری هم دیرلر.

فرمانلر

افغانستان اسلام جمهوریتی، جمهور رئیسی نینگ حرمتلی عبدالرشید دوستیم گه مارشاللیک رتبه سی اعطا ایتیشی حقیده‌گی بویروغی
۲۸ سرطان ۱۳۹۹

افغانستان اسلام جمهوریتی، جمهور رئیسی نینگ حرمتلی عبدالرشید دوستیم گه مارشاللیک رتبه سی اعطا ایتیشی حقیده‌گی بویروغی

افغانستان اسلام جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ جمهور رئیسلیک عالی مقامی دفتری رئیسی نینگ تقرری حقیده‌گی بویروغی 
۲۸ سرطان ۱۳۹۹

افغانستان اسلام جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ جمهور رئیسلیک عالی مقامی دفتری رئیسی نینگ تقرری حقیده‌گی بویروغی 

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ دولت نینگ تینچلیک ایشلری بوییچه خاص نماینده سی تعیینی حقیده‌­گی فرمانی
۰۸ سرطان ۱۳۹۸

اساسی قانون نینگ 64- ماده سی 13- فقره سی گه بناَ حرمتلی عبدالسلام رحیمی نی رتبه دن تشقری بست ده کابینه ییغینلری، ملی خوفسیزلیک کینگشی، کمیسیونلر و عالی کینگشلرده آلدینگی حق و امتیازلری سقلنگن...

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ جمهور رئیسلیک عالی مقامی دفتری رئیسی نینگ تقرری حقیده‌گی بویروغی 
۰۹ سرطان ۱۳۹۸

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ جمهور رئیسلیک عالی مقامی دفتری رئیسی نینگ تقرری حقیده‌گی بویروغی 

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ جمهور رئیسلیک عالی مقامی دفتری عمومی ریاستی تشکیلاتیده حکومتدارلیک و برنامه لر معاونیتی ایجادی باره­‌سیده‌­گی فرمانی
۰۸ سرطان ۱۳۹۸

حکومت نینگ ایش برنامه لری یخشیلنیشی، تعقیبی و بو باره‌­ده قوله‌­یلیک یره­‌تیلیشی همده جمهور رئیسلیک عالی مقامی بویروغلری و برنامه لری نتیجه سی تطبیقی گه تمرکز قیلیش اوچون قوییده‌­گی موردلرنی منظور قیله‌­من:

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ  رتبه دن تشقری بیر بست یره‌­تیلیشی و او بستده افغانستان جمهور رئیسی نینگ بویوک مصلحتچیسی تقرری باره­‌سیده‌­گی فرمانی
۳۱ ثور ۱۳۹۸

اساسی قانون نینگ ۶۴- ماده سی ۱۳- فقره سی اساسیده افغانستان جمهور رئیسی نینگ اقلیتلر اجتماعی بیرلشیشی و رفاهی ایشلری عنوانی آستیده  رتبه دن تشقری  بیر بست یره‌­تیلیشی و او بستده حرمتلی صاحب نظر سنگین تقرری منظور دیر

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ ملی کینگش نینگ ولسی جرگه دارالانشاسی رئیسی تعیینی باره­‌سیده‎­گی فرمانی
۱۰ ثور ۱۳۹۸

اساسی قانون نینگ ۶۴- ماده سی ۱۳- فقره سی اساسیده عبدالقادر ځاځی وطندوست نی رتبه دن تشقری بستده افغانستان اسلامی جمهوریتی ملی کینگشی ولسی جرگه سی نینگ دارالانشا عمومی رئیسی صفتیده تعیین ایتیلیشینی منظور قیله­‌من