فرمانلر

افغانستان اسلام جمهوریتی، جمهور رئیسی نینگ حرمتلی عبدالرشید دوستیم گه مارشاللیک رتبه سی اعطا ایتیشی حقیده‌گی بویروغی
۲۸ سرطان ۱۳۹۹

افغانستان اسلام جمهوریتی، جمهور رئیسی نینگ حرمتلی عبدالرشید دوستیم گه مارشاللیک رتبه سی اعطا ایتیشی حقیده‌گی بویروغی

افغانستان اسلام جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ جمهور رئیسلیک عالی مقامی دفتری رئیسی نینگ تقرری حقیده‌گی بویروغی 
۲۸ سرطان ۱۳۹۹

افغانستان اسلام جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ جمهور رئیسلیک عالی مقامی دفتری رئیسی نینگ تقرری حقیده‌گی بویروغی 

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ دولت نینگ تینچلیک ایشلری بوییچه خاص نماینده سی تعیینی حقیده‌­گی فرمانی
۰۸ سرطان ۱۳۹۸

اساسی قانون نینگ 64- ماده سی 13- فقره سی گه بناَ حرمتلی عبدالسلام رحیمی نی رتبه دن تشقری بست ده کابینه ییغینلری، ملی خوفسیزلیک کینگشی، کمیسیونلر و عالی کینگشلرده آلدینگی حق و امتیازلری سقلنگن...

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ تشقی بیر بست ایجاد ایتیشی
۰۹ سرطان ۱۳۹۸

اساسی قانون نینگ ۶۴- ماده سی ۱۳- فقره سی حکمی اساسیده تشقی بیر بست ایجاد ایتیشی و حرمتلی سید شاه حسین مرتضوی نی افغانستان جمهور رئیسلیک عالی مقامی نینگ فرهنگی ایشلر بویوک مصلحتچیسی همده

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ جمهور رئیسلیک عالی مقامی دفتری رئیسی نینگ تقرری حقیده‌گی بویروغی 
۰۹ سرطان ۱۳۹۸

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ جمهور رئیسلیک عالی مقامی دفتری رئیسی نینگ تقرری حقیده‌گی بویروغی 

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ جمهور رئیسلیک عالی مقامی دفتری عمومی ریاستی تشکیلاتیده حکومتدارلیک و برنامه لر معاونیتی ایجادی باره­‌سیده‌­گی فرمانی
۰۸ سرطان ۱۳۹۸

حکومت نینگ ایش برنامه لری یخشیلنیشی، تعقیبی و بو باره‌­ده قوله‌­یلیک یره­‌تیلیشی همده جمهور رئیسلیک عالی مقامی بویروغلری و برنامه لری نتیجه سی تطبیقی گه تمرکز قیلیش اوچون قوییده‌­گی موردلرنی منظور قیله‌­من:

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ  رتبه دن تشقری بیر بست یره‌­تیلیشی و او بستده افغانستان جمهور رئیسی نینگ بویوک مصلحتچیسی تقرری باره­‌سیده‌­گی فرمانی
۳۱ ثور ۱۳۹۸

اساسی قانون نینگ ۶۴- ماده سی ۱۳- فقره سی اساسیده افغانستان جمهور رئیسی نینگ اقلیتلر اجتماعی بیرلشیشی و رفاهی ایشلری عنوانی آستیده  رتبه دن تشقری  بیر بست یره‌­تیلیشی و او بستده حرمتلی صاحب نظر سنگین تقرری منظور دیر