فرمانلر

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ سیلاو ایرکین کمیسیونی اعضالری تعیینی حقیده¬گی فرمانی
۱۲ حوت ۱۳۹۷

اساسی قانون نینگ بیر یوز و ایللیک آلتینچی ماده سی و افغانستان اسلامی جمهوریتی نینگ ۳۴۶ رقملی و  ۲۳/۱۱/۱۳۹۷  تاریخلی توشیح ایتیلگن تقنینی فرمانی سیلاو ینگی قانونی نینگ ۱۳ ماده سی نینگ ۵ فقره...

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ تیکشیریش عالی اداره سی نینگ عمومی رئیسی تعیینی باره­سیده­گی فرمانی
۰۱ حوت ۱۳۹۷

 اساسی قانون نینگ ۶۴ ماده سی ۱۳ فقره سی و تیکشیریش عالی اداره سی نینگ ۷ قانونی ۱ فقره سی حکمی اساسیده رتبه دن تشقری بستده حرمتلی محمد نعیم حق مل نی تیکشیریش عالی اداره سی رئیسی صفتیده تعیینی منظور دیر.