خبرلر

جمهور رئیس غنی تاجیکستان باش وزیری بیلن اوچره‌شدی
۰۹ حمل ۱۴۰۰

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی محمد اشرف غنی بوگون کیچقورون دوشنبه شهری‌نینگ بوستان سرای منطقه سیده‌گی یشش جاییده تاجیکستان باش وزیری قاهر رسول زاده بیلن اوچره‌دی.

محمدشاکر کارگرنینگ فاریاب‌نینگ بویوکلر کینگشی ده‌گی سناتوری پیغمبر قل دوغن بیلن اوچره‌شووی
۰۷ حمل ۱۴۰۰

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری‌نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون شنبه توشدن سونگ اوز اوییده فاریاب‌نینگ بویوکلر کینگشی ده‌گی سناتوری پیغمبر قل دوغن بیلن اوچره‌شیب گپیردی.

محمدشاکر کارگرنینگ افغانستان اسلامی جمهوریتی نینگ آذربایجان جمهوریتی ده‌گی ایلچیسی حرمتلی امان الله جیحون بیلن اوچره‌شووی
۲۸ حوت ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری‌نینگ عمومی رئیسی محمد شاکر کارگر بوگون پنج‌شنبه توشدن آلدین افغانستان‌نینگ آذربایجان جمهوریتی ده‌گی ایلچیسی حرمتلی امان الله جیحون بیلن اوچره‌شیب گپیردی.

محمدشاکر کارگرنینگ ایریم فعال عیاللر بیلن اوچره‌شووی
۲۶ حوت ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری‌نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون سه‌شنبه توشدن سونگ اداری فسادگه قرشی کوره‌شیش کمیسیونی‌نینگ اورین‌باسری فرخ‌ لقا اونچی‌زاده و ایریم فعال عیاللر بیلن اوچره‌شیب گپیردی.

محمدشاکر کارگرنینگ کابل خلقی‌نینگ اولوسی جرگه ده‌گی وکیلی حاجی ذلگی حبیبی بیلن اوچره‌شووی
۲۴ حوت ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری‌نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون یک‌شنبه توشدن آلدین کابل خلقی‌نینگ اولوسی جرگه ده‌گی وکیلی حاجی ذلگی حبیبی بیلن ایش دفتریده اوچره‌شیب گپیردی.

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری عمومی ریاستی رهبرلیک هیئتی نینگ ییغینی بولیب اوتدی
۲۳ حوت ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری عمومی ریاستی رهبرلیک هیئتی نینگ ییغینی بوگون شنبه توشدن آلدین جمهورلیک ریاستی نینگ ارگیده یولگه قوییلدی.

محمدشاکر کارگرنینگ، جمهور رئیس‌نینگ منازعه لرنی حل ایتیش ایشلری بوییچه مصلحتچیسی محمدابراهیم الکوزی بیلن اوچره‌شووی
۲۳ حوت ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری‌نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون شنبه توشدن آلدین جمهور رئیس‌نینگ منازعه لرنی حل ایتیش ایشلری بوییچه مصلحتچیسی محمدابراهیم الکوزی بیلن ایش دفتریده اوچره‌شیب گپیردی.