خبرلر

محمدشاکر کارگرنینگ ناروی‌نینگ کابل ده‌گی ایلچیسی اولی اندریاس لیندمن بیلن اوچره‌شووی
۲۱ حوت ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری‌نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر، چهارشنبه کیچه ناروی‌نینگ کابل ده‌گی ایلچیسی اولی اندریاس لیندمن بیلن اوز اوییده اوچره‌شیب گپیردی.

محمدشاکر کارگرنینگ افغانستان ملتی اسلامی حرکتی حزبی نینگ ییتکچیسی سید محمد هادی هادی بیلن اوچره‌شووی
۱۱ حوت ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون دوشنبه توشدن آلدین افغانستان ملتی اسلامی حرکتی حزبی نینگ ییتکچیسی سید محمد هادی هادی بیلن ایش دفتریده اوچره‌شیب گپیردی.

محمدشاکر کارگرنینگ جمهور رئیس نینگ اجتماعی ایشلر بوییچه مصلحتچیسی محمد انور جگدلک بیلن اوچره‌شووی
۱۱ حوت ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون دوشنبه توشدن آلدین جمهور رئیس نینگ اجتماعی ایشلر بوییچه مصلحتچیسی محمد انور جگدلک بیلن ایش دفتریده اوچره‌شیب گپیردی.

امیر علی شیر نوایی فکرلرینی قیته اورگه‌نیش خلق ارا سمیناری نینگ ایکّینچی ییغینی بولیب اوتدی
۱۰ حوت ۱۳۹۹

امیر علی شیر نوایی فکرلرینی قیته اورگه‌نیش خلق ارا سمیناری ییغینی، جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری نینگ عمومی رئیسی محمد شاکر کارگر، کمیسیون اعضالری و ایش کمیته سی اعضالری اشتراکیده بوگون توشدن سونگ جمهورلیک ریاستی ارگیده بولیب اوتدی.

جمهور رئیس غنی: مملکت امنیتی و دفاعی کوچلرینی سقلش، کوچه یتیریش و جهازلش بیزلرنینگ بیرینچی بورچی میز
۰۹ حوت ۱۳۹۹

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی محمد اشرف غنی بوگون توشدن آلدین تۉقیزینچی حوت مملکت امنیتی و دفاعی کوچلری نینگ ملی کونی مناسبتی بیلن اویوشتیریلگن اولکن ییغینده قتنه شیب نطق سۉزله دی.

محمدشاکر کارگرنینگ فاریاب خلقی نینگ اولوسی جرگه ده‌گی وکیلی شفیقه سخا یولچی  و لوگر خلقی نینگ نماینده لر کینگشی ده‌گی سابق وکیلی شکیلا هاشمی بیلن اوچره‌شووی
۰۶ حوت ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون چهارشنبه توشدن آلدین فاریاب خلقی نینگ اولوسی جرگه ده‌گی وکیلی شفیقه سخا یولچی  و لوگر خلقی نینگ مجلس ده‌گی سابق وکیلی شکیلا هاشمی بیلن ایش دفتریده اَیری- اَیری اوچره‌شیب گپیردی.

محمدشاکر کارگرنینگ فاریاب ولایتی کینگشی نینگ رئیسی محمد طاهر رحمانی بیلن اوچره‌شووی
۰۶ حوت ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون چهارشنبه توشدن آلدین فاریاب ولایتی کینگشی نینگ رئیسی محمد طاهر رحمانی بیلن ایش دفتریده اوچره‌شیب گپیردی.