خبرلر

محمدشاکر کارگرنینگ فاریاب ولایتی معارف رئیسی عزت‌الله خوشبین و خاتین قیزلر رئیسی ماریا نوری بیلن اوچره‌شووی
۰۶ حوت ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون چهارشنبه توشدن آلدین فاریاب ولایتی نینگ معارف رئیسی عزت‌الله خوشبین و خاتین قیزلر رئیسی ماریا نوری بیلن ایش دفتریده اوچره‌شیب گپیردی.

محمدشاکر کارگرنینگ جاپان نینگ کابل ده گی ایلچیسی تاکاشی اوکادا بیلن اوچره‌شووی
۰۵ حوت ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون سه‌شنبه توشدن آلدین جاپان نینگ کابل ده گی ایلچیسی تاکاشی اوکادا بیلن ایش دفتریده اوچره‌شیب گپیردی.

محمدشاکر کارگرنینگ، جمهور رئیس نینگ خصوصی سکتور بوییچه مصلحتچیسی علی اکبر ژوند بیلن اوچره‌شووی
۰۲ حوت ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون شنبه توشدن آلدین جلالت‌مآب جمهور رئیس نینگ خصوصی سکتور بوییچه مصلحتچیسی علی اکبر ژوند بیلن اوچره‌شیب گپیردی.

محمدشاکر کارگرنینگ محلی ارگانلر ایرکین اداره سی نینگ رئیسی شمیم خان کتوازی بیلن اوچره‌شووی
۰۲ حوت ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون شنبه توشدن سونگ محلی ارگانلر ایرکین اداره سی نینگ رئیسی شمیم خان کتوازی بیلن اوچره‌شیب گپیردی.

محمدشاکر کارگرنینگ افغان قیزیل آی جمعیتی نینگ سکرترجنرالی نیلاب مبارز بیلن اوچره‌شووی
۳۰ دلو ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون پنج‌شنبه افغان قیزیل آی جمعیتی نینگ سکرترجنرالی نیلاب مبارز بیلن ایش دفتریده اوچره‌شیب گپیردی.

محمدشاکر کارگرنینگ، امیرعلی شیر نوایی خلق ارا سمینارینی اوتکزیش علمی کمیته سی نینگ اعضالری بیلن اوچره‌شووی
۲۹ دلو ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری نینگ عمومی رئیسی و امیرعلی شیر نوایی خلق ارا سمینارینی اوتکزیش  کمیسیونی نینگ رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون چهارشنبه توشدن سونگ بو کمیسیون نینگ علمی کمیته سی اعضالری بیلن اوچره‌شیب گپیردی.

محمد شاکر کارگرنینگ تورکیه معارف بنیادی نینگ  افغانستان ده‌گی عمومی رئیسی شاکر وایووت بیلن اوچره‌شووی
۲۹ دلو ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون چهارشنبه توشدن آلدین تورکیه معارف بنیادی نینگ  افغانستان ده‌گی عمومی رئیسی شاکر وایووت بیلن ایش دفتریده اوچره‌شیب گپیردی.