خبرلر

محمد شاکر کارگرنینگ، شهر قوریش وزیری محمود کرزی، فواید عامه وزیری نجیب‌الله یمین بیلن اوچره‌شووی
۲۹ دلو ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون چهارشنبه توشدن سونگ شهر قوریش وزیری محمود کرزی، فواید عامه وزیری نجیب‌الله یمین بیلن ایش دفتریده اوچره‌شیب گپیردی.

محمدشاکر کارگرنینگ  تخار خلقی نینگ اولوسی جرگه ده گی وکیلی محمدعالم ساعی بیلن اوچره‌شووی
۲۵ دلو ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون شنبه توشدن آلدین تخار خلقی نینگ اولوسی جرگه ده گی وکیلی محمدعالم ساعی بیلن ایش دفتریده اوچره‌شیب گپیردی.

محمدشاکر کارگرنینگ کابل ولایتی نینگ حاکمی محمدیعقوب حیدری بیلن اوچره‌شووی
۲۲ دلو ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون چهارشنبه توشدن آلدین کابل ولایتی نینگ حاکمی محمدیعقوب حیدری بیلن ایش دفتریده اوچره‌شیب گپیردی.

باختر آلتین گنجینه سی جمهورلیک ریاستی ارگی نینگ چارچنار قصریده کورگزمه گه قوییلدی
۲۲ دلو ۱۳۹۹

دنیانینگ اینگ یخشی بیش گنجینه لریدن بیری و افغانستان نینگ شکوهلی و عظمتلی میراثلریدن بولگن باختر آلتین گنجینه سی بوگون چهارشنبه توشدن سونگ جمهور رئیس نینگ بیرینچی اورین باسری امرالله صالح...

محمدشاکر کارگرنینگ سابق ایش و اجتماعی مساله لر وزیری سیدانور سادات بیلن اوچره‌شووی
۲۲ دلو ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون چهارشنبه توشدن آلدین سابق ایش و اجتماعی مساله لر وزیری سیدانور سادات بیلن ایش دفتریده اوچره‌شیب گپیردی.

محمدشاکر کارگر، فاریاب ولایتی نینگ بیر قطار نفوذلی شخصیتلری، یاشلری و فعاللری بیلن اوچره‌شدی
۲۱ دلو ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون دوشنبه توشدن سونگ فاریاب ولایتی نینگ بیر قطار نفوذلی شخصیتلری، یاشلری و فعاللری بیلن اوز اوییده اوچره‌شیب گپیردی.

محمدشاکر کارگرنینگ تیمیر یولی اداره سی نینگ مالی و اداری معینی میرویس میرزکوال بیلن اوچره‌شووی
۲۰ دلو ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون دوشنبه توشدن آلدین تیمیر یولی اداره سی نینگ مالی و اداری معینی میرویس میرزکوال بیلن ایش دفتریده اوچره‌شیب گپیردی.