خبرلر

محمدشاکر کارگر افغانستان نینگ آلدینگی مدافعه وزیری عبدالرحیم وردک بیلن اوچره‌شدی
۰۵ دلو ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون یک‌شنبه توشدن سونگ افغانستان نینگ آلدینگی مدافعه وزیری عبدالرحیم وردک بیلن اوچره‌شیب گپیردی

محمدشاکر کارگر تورکمن قومی نینگ بیر قطار یاشلری بیلن اوچره‌شدی
۰۵ دلو ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون یکشنبه توشدن سونگ تورکمن قومی نینگ بیر قطار یاشلری بیلن اوچره‌شیب گپیردی.

محمدشاکر کارگر کندز، بغلان و سمنگان ولایتلری نینگ اولوسی جرگه ده‌گی نماینده لری بیلن اوچره‌شدی
۰۵ دلو ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون یک‌شنبه توشدن سونگ کندز، بغلان و سمنگان ولایتلری نینگ اولوسی جرگه ده‌گی نماینده لری شاه خان شیرزاد، عبدالرزاق هاشمی و ابدال الله محمدی بیلن اوچره‌شیب گپیردی.

محمدشاکر کارگرنینگ سرپل خلقی نینگ اولوسی جرگه ده‌گی وکیلی حمیدالله بیک و جوزجان حاکمی اورین باسری الحاج عبدالقادر مالیه بیلن اوچره‌شووی
۰۴ دلو ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون شنبه توشدن آلدین جوزجان حاکمی نینگ اورین باسری الحاج عبدالقادر مالیه و سرپل خلقی نینگ اولوسی جرگه ده‌گی وکیلی حمیدالله بیک بیلن ایش دفتریده...

محمدشاکر کارگرنینگ افغان-جاپان کسلخانه‌سی باش طبیبی داکتر طارق احمد اکبری و بیر قطار داکترلری بیلن اوچره‌شووی
۰۱ دلو ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری‌نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون چهارشنبه توشدن سونگ افغان-جاپان کسلخانه سی باش طبیبی داکتر طارق احمد اکبری و بیر قطار داکترلری بیلن ایش...

محمدشاکر کارگرنینگ قزاقستان‌نینگ کابل ده‌گی ایلچیسی علیم‌خان یاسین گیلدی‌اوف بیلن اوچره‌شووی
۰۱ دلو ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری‌نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون چهارشنبه توشدن سونگ قزاقستان‌نینگ کابل ده‌گی ایلچیسی علیم‌خان یاسین گیلدی‌اوف بیلن ایش دفتریده اوچره‌شیب گپیردی.

محمدشاکر کارگر جوزجان و پکتیکا خلقی‌نینگ اولوسی جرگه ده‌گی وکیللری بیلن اوچره‌شیب گپیردی
۰۱ دلو ۱۳۹۹

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی دفتری‌نینگ عمومی رئیسی محمدشاکر کارگر بوگون چهارشنبه توشدن سونگ جوزجان و پکتیکا ولایتلری‌نینگ اولوسی جرگه ده‌گی وکیللری بکتاش ایشچی و خالد اسد بیلن ایش...