قوراللی کوچلر باش قوماندانلیگی نینگ ییغینی جمهور رئیس و قوراللی کوچلر باش قوماندانی یېتکچیلیگیده اۉتکزیلدی

۱۵ جوزا ۱۴۰۰

قوراللی کوچلر باش قوماندانلیگی نینگ ییغینی جمهور رئیس همده قوراللی کوچلر باش قوماندانی محمد اشرف غنی باشچیلیگیده بوگون توشدن آلدین ارگ ده بۉلیب اۉتدی. بو ییغیلیش ده مملکت نینگ عمومی خوفسیزلیک وضعیتی اوستیده بحث آلیب باریلدی.

جمهورلیک ریاستی نینگ اۉرین باسرلری و تېگیشلی اداره لرنینگ یوقاری مرتبه لی مسووللری حضوریده بۉلیب اۉتگن بو ییغینده، دستلب خوفسیزلیک و دفاعی کوچلر مسووللری، مملکت عمومی خوفسیزلیک وضعیتی، امنیتی مساله لر بۉییچه حکومت نینگ جاره - تدبیری حقیده گی گزاشنی تقدیم قیلدیلر.

جمهور رئیس همده قوراللی کوچلر باش قوماندانی اولرنینگ گزارشی و معلوماتلرینی اېشیتگندن کېیین، بو حقده کېره ک بۉلگن بویورقلرنی تاپشیری.


اولَش