جمهور رئیس‌نینگ گپی
واردات تاماندن ایشلب چیقریش تامان آدیم قویه دیگن و صادرات اوچون زمینه یره ته دیگن هر بیر کیشی افغانستان ثباتی تامان کتته بیر آدیم قویه دی. صنعت¬کارلر حکومت نینگ یلغوزگینه انکشافی شریکلری ایمس بلکه افغانستان نینگ ثباتی شریکلری هم دیرلر.

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی نینگ عمومی ریاستی

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی عمومی دفتری، جمهور رئیس نینگ ایش دفتری و اونینگ اساسی قانون گه سیغدیریلگن وظیفه و صلاحیتلرینی عملگه آشیریش نینگ اساسی مرجعی حسابلنه‌دی.
اوشبو اداره جمهور رئیس نینگ تورلی ساحه لر جمله دن فرمانلر، احکام، بویروق و برنامه لرینی عملگه آشیریلیشی اوچون قوله‌یلیک یره‌ته‌دی و دولت یوقاری مرتبه‌لی لری نینگ ارتباطلرینی عالی مقام بیلن تأمینله‌یدی.
جمهورلیک ریاستی عالی مقامی عمومی دفتری نینگ موقعیتی جمهورلیک ریاستی نینگ ارگیده بولیب جمهورلیک ریاستی نهادی صفتیده جمهور رئیس نینگ مملکت ایچکریسی و تشقریسی ده‌گی دولت و نادولت اداره لری بیلن
ایش ارتباطلرینی ایجاد ایتیب و مستحکمله‌یدی.
اوشبو اداره نینگ تشکیلاتیده قوییده‌گی تورت معاونیت بولیب جمهورلیک ریاستی عالی مقامی عمومی دفتری نینگ رهبرلیگی آستیده تاپشیریلگن ایشلرنی عملگه آشیره‌دی:

• مردمی، سیاسی و جماعتچیلیکنی خبردار قیلیش ایشلرینی منسجم قیلیش اورین‌باسرلیگی
• پالیسی، تفتیش و تیکشیریش اورین‌باسرلیگی
• برنامه لرنی منسجملشتیریش ایشلری اورین‌باسرلیگی
• منبعلر و اداره اورین‌باسرلیگی