ریاست الوزراء دفتری نینگ عمومی ریاستی

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی عمومی دفتری، جمهور رئیس نینگ ایش دفتری و اونینگ اساسی قانون گه سیغدیریلگن وظیفه و صلاحیتلرینی عملگه آشیریش نینگ اساسی مرجعی حسابلنه‌دی.

اوشبو اداره جمهور رئیس نینگ تورلی ساحه لر جمله دن فرمانلر، احکام، بویروق و برنامه لرینی عملگه آشیریلیشی اوچون قوله‌یلیک یره‌ته‌دی و دولت یوقاری مرتبه‌لی لری نینگ ارتباطلرینی عالی مقام بیلن تأمینله‌یدی.

جمهورلیک ریاستی عالی مقامی عمومی دفتری نینگ موقعیتی جمهورلیک ریاستی نینگ ارگیده بولیب جمهورلیک ریاستی نهادی صفتیده جمهور رئیس نینگ مملکت ایچکریسی و تشقریسی ده‌گی دولت و نادولت اداره لری بیلن ایش ارتباطلرینی ایجاد ایتیب و مستحکمله‌یدی.

اوشبو اداره نینگ تشکیلاتیده قوییده‌گی تورت معاونیت بولیب جمهورلیک ریاستی عالی مقامی عمومی دفتری نینگ رهبرلیگی آستیده تاپشیریلگن ایشلرنی عملگه آشیره‌دی:

  • مردمی، سیاسی و جماعه‌چیلیکنی خبردار قیلیش ایشلرینی منسجم قیلیش اورین‌باسرلیگی
  • پالیسی، تفتیش و تیکشیریش اورین‌باسرلیگی
  • تخنیک و برنامه‌لر اورین‌باسرلیگی
  • منبعلر و اداره اورین‌باسرلیگی

 

مردمی، سیاسی و جماعه‌چیلیکنی خبردار قیلیش ایشلرینی منسجم قیلیش اورین‌باسرلیگی

مطبوعات و جماعتچیلیکنی خبردار قیلیش ریاستی

مدنی و سیاسی ایشلرنی منسجم قیلیش ریاستی

پارلمانی ایشلر ریاستی

 

پالیسی، تفتیش و تیکشیریش اورین‌باسرلیگی

آچیق دولتدارلیک سکرتریتی (OGP)

تفتیش و تیکشیریش ریاستی

پالیسی و هدایتلرینی تعقیب قیلیش ریاستی

خلق‌ارا رابطه لرنی تحلیل و مطالعه ایتیش بوردی ریاستی

حقوقی بورد ریاستی

 

تخنیک و برنامه‌لر اورین‌باسرلیگی

ملی برنامه لر تخنیکی سکرتریتی

یاشلر تخنیکی ایشلری سکرتریتی

انرژی و زیربنا ایشلری تخنیکی سکرتریتی

الکترونیکی حکومتدارلیک ایشلری تخنیکی سکرتریتی

دیاسبورا ایشلری تخنیکی سکرتریتی

زنجیره‌ی ارزشلرنی انکشاف بیریش ایشلری تخنیکی سکرتریتی

 

منبعلر و اداره اورین‌باسرلیگی

مالی ریاستی

بشری منبعلر ریاستی