افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ مخابرات و معلوماتی تکنالوژی  نامزد وزیری نینگ تعیینی و اونی ملی کینگش نینگ ولسی جرگه گه تنیشتیریشی حقیده­گی حکمی

۰۳ جوزا ۱۳۹۸

افغانستان اساسی قانونی نینگ آلتمیش تورتینچی ماده سی نینگ ۱۱ فقره سی حکمی اساسیده حرمتلی محمد فهیم هاشمی نی افغانستان اسلامی جمهوریتی مخابرات و معلوماتی تکنالوژی  نامزد وزیری صفتیده تعیینی و تنیشتیریلیشی منظور دیر.

دولت نینگ پارلمانی ایشلر وزیرلیگی مذکور کاندیدنی اساسی قانون نینگ توقسن بیرینچی ماده سی ۳ فقره سی نی رعایت قیلیش بیلن ایشانچ رأی آلیش اوچون ملی کینگش نینگ ولسی­جرگه سیگه تنیشتیریشگه موظف دیر.

محمد اشرف غنی

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی


اولَش