جمهور رئیس غنی نهال(کوچت) ایکیش باره سیده ۹ ماده لیک حکم صادر ایتدی

۰۸ حوت ۱۳۹۸

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی محمد اشرف غنی، اساسی قانون نینگ اون بیشینچی ماده سینی رعایت ایتیش بیلن بیرگه یشیل ساحه کینگه‌ییشی، نهال ایکیش و اورمان توزیش ینگی یول- یوریقلرینی رواجلنتیریش، نهال و اورماننی اطراف- محیطنی سقلش و هوا افلاسلیگینی آزه‌یتیریش ده‌گی اهمیتینی نظرده توتگن حالده نهال ایکیش باره سیده ۹ ماده لیک حکم صادر ایتدی.

بو حکم نینگ بیرینچی ماده سیگه کوره حوت آیی ۲۰ سی نهال ایکیش ملی کونی عنوانیده نشانلنه‌دی.

 بو حکم نینگ ایککینچی ماده سی نینگ بیرینچی بندی اساسیده مرکز و ولایتلرده‌گی وزیرلیکلر و دولت اداره لری مسئوللری اطراف- محیطنی سقلش ملی اداره سی و بلدیه سی هماهنگلیگیده نهال ایکیش کمپاینینی ۲۰ حوت ده نهال ایکیش بیلن هر ییلی رسمی شکلده باشلشگه موظف ایتیلگن.

شو ماده نینگ ایککینچی بندی گه کوره وزیرلیکلر و دولت اداره لری مسئوللری اطراف- محیطنی سقلش ملی اداره سی هماهنگلیگیده ولایتلر اقلیمی شرایطینی نظرده توتگن حالده حوت و حمل آیلریده نهال ایکیش برنامه لرینی ریجه لشتیریشگه موظف ایتیلگن.

جمهور رئیس حکمی نینگ اوچینچی ماده سی نینگ بیرینچی بندی اساسیده وزیرلیکلر و دولت اداره لری، مرکز و ولایتلرده‌گی دولت نینگ ملکی و نظامی تعلیمی و تحصیلی مؤسسه لری ایشلاوچیلری، اورته دور اوقووچی و محصللر سانی لیستینی نهال ترقه‌تیش اوچون ایکینچیلیک و چارواچیلیک وزیرلیگی گه رسمی شکلده یوباریشگه مکلف دیر.

مذکور حکم اوچینچی ماده سی نینگ ایککینچی بندی اساسیده ایکینچیلیک و چارواچیلیک وزیرلیگی نهال ایکیش فصلیده دولت ایشلاوچیلری، اورته دور اوقووچیلری و عالی نیمه عالی تحصیلی مؤسسه لر طلبه لریگه کیره‌ک بولگنیچه نهال بیریشی کیره‌ک همده بو ماده نینگ اوچینچی بندیده ایکینچیلیک و چارواچیلیک وزیرلیگی مرکز و ولایتلرده نهال ایکیشنی تیزلشتیریش اوچون بیر طرزالعمل توزیشگه مکلف دیر.

شونینگدیک جمهور رئیس حکمی تورتینچی ماده سی نینگ بیرینچی بندی اساسیده نهال ایکیش ملی برنامه سی هماهنگ و منسجم بولیشی اوچون نهال ایکیش و اورمان توزیش ینگی یول- یوریقلرینی تنیتیش، طرحلر تدوینی، پلانلر و جماعه چیلیکنی خبردار قیلیش ایشلری تطبیق ایتیلیشی اوچون ایکینچیلیک و چارواچیلیک، شهر قوریش، قیشلاقلرنی تیکلش و رواجلنتیریش وزیرلیکلری، محلی ارگانلر اداره سی و تیگیشلی بلدیه لرنی اوز ایچیگه آلگن اطراف- محیطنی سقلش عمومی اداره سی رئیسی نینگ ریاستی آستیده‌گی هماهنگلیک کمیته سی ایجاد ایتیله‌دی.

مذکور ماده نینگ ایککینچی بندی اساسیده هماهنگلیک کمیته سی کیره‌ک بولگنده باشقه وزیرلیکلر و دولت اداره لری، خصوصی سکتور و مدنی جماعه چیلیک نینگ صلاحیتلی نماینده لرینی ییغینلریگه چقیره‌آله‌دی.

بو حکم بیشینچی ماده سی نینگ بیرینچی بندی اساسیده ایکینچیلیک و چارواچیلیک وزیرلیگی و تیگیشلی بلدیه، هماهنگلیک کمیته سی همکارلیگیده ساحه لرنی تعیین ایتیش، توپراقنی تنیش و نهال تورینی تثبیت ایتیش گه موظف دیر و شو ماده نینگ ایککینچی بندی گه بناء هماهنگلیک کمیته سی نهال ایکیش و اورمان توزیش ینگی یول- یوریغلری و نهال ایکیش پروسه سیده تکنالوژی دن فایده لنیشنی اورگه‌نیب مملکتده رواجلنتیریشگه مکلف دیر.

مذکور حکم نینگ آلتینچی ماده سی نینگ بیرینچی بندی اساسیده دولت نینگ ملکی و نظامی ایشلاوچیلری، اورته دور اوقووچیلری و عالی و نیمه عالی تحصیلی مؤسسه لر محصللری نینگ هر بیری نهال ایکیش موسمیده هماهنگلیک کمیته سی تامانیدن مشخص ایتیلگن ساحه ده بیر- بیر نهال ایکیشگه مکلف دیر.

شو ماده نینگ ایککینچی و اوچینچی بندلری اساسیده هماهنگلیک کمیته سی شرکتلر، صنعتی و تجارتی مرکزلرنینگ ایگه لرینی نهال ایکیش برنامه سی تمویلی گه ترغیب همده مدنی جماعه چیلیکنی نهال ایکیش برنامه سیگه سهیم ایتیشگه مکلف دیر و نهال ایکیش و اورمان توزیش نینگ ینگی یول- یوریغلرینی تنیتیشگه و اونی قوریشده تشویق ایتیشگه مکلف دیر.

جمهور رئیس حکمی ییتینچی ماده سی نینگ بیرینچی بندی گه کوره نهال ایکیش خصوصیده مرکز و ولایتلرده‌گی وزارتلر و دولت اداره لری تیگیشلی ملکیتلرده ایکیلگن نهاللرنی سقلش و سوغاریش گه مکلف دیر و شو ماده نینگ اوچینچی بندی اساسیده تیگیشلی بلدیه لر عاموی شهر محله لریده‌گی نهاللرنی سقلش، قوریش و سوغاریشگه  موظف دیر.

بو حکم نینگ سککیزینچی ماده سی اساسیده هماهنگلیک کمیته سی بو حکم نینگ تطبیقی دن نظارت ایتیب و گزارشینی مالی ییل نینگ ایککینچی چاره‌گی گچه امور اداره سی عمومی ریاستی آرقه‌لی بیریشی کیره‌ک.


اولَش