جمهور رئیس نینگ حکمی اساسیده بازرس اداره سی کرونا ویروس گه قرشی کوره‌شیش اوچون مصرف منبعلرینی قنده‌ی مدیریت ایتیش گه تیگیشلی شکایت و گزارشلرنی تیکشیره‌دی

۱۰ اسد ۱۳۹۹

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی محمد اشرف غنی کرونا ویروس ترقه‌لیب کیتمسلیگی قرشیسیده کوره‌شیش اوچون مصرف منبعلرینی قنده‌ی مدیریت ایتیش و شکایت و گزارشلرنی قیته کوریش اوچون ییتتی ماده لیک فرمان صادر ایتدی.

بو حکم نینگ بیرینچی ماده سی اساسیده کرونا ویروس گه قرشی کوره‌شیش بوییچه حکومت نینگ قانون حاکمیتی، تینقلشتیریش و تیگیشلی دولت اداره لری نینگ جوابگرلیک و مسئولیت پذیرلیک همده وظیفه، صلاحیت، اجراات، فعالیت و خذمت کورسه‌تیشلری خصوصیده بیرگن تعهدلری توغری تطبیق ایتیلگنی دن اطمینان حاصل قیلیش اوچون قوییده‌گی موردلر منظور دیر:

مذکور حکم نینگ ایککینچی ماده سی بازرس اداره سینی افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ (۳) سانلی ۲۲/۲/۱۳۹۷ تاریخلی فرمانی گه کوره اوشبو فرمان موضوعی گه تیگیشلی اداری فساد شکایت و گزارشلرینی تیکشیره‌دی.

جمهور رئیس حکمی اوچینچی ماده سی نینگ بیرینچی بندی اساسیده بازرس اداره سی بو حکم موضوعی گه تیگیشلی شکایت و گزارشلرنی حقیقی شخصلر، رسانه لر، مدنی جماعه چیلیک نهادلری، علمی تیکشیرو مرکزلری و حکمی شخصلر آرقه‌لی قولگه کیریتیب تیکشیره‌دی. شونینگدیک بو ماده نینگ ایککینچی بندی اساسیده شکایت و گزارشلر حضوری، ایمیل، تیلفون و یا باشقه ممکن بولگن وسیله لر آرقه لی قولگه کیریتیله‌دی.

بو حکم نینگ تورتینچی ماده سی بازرس اداره سی قیلمیشی حقیده موضوع آچیقلنیشی، شکایت و گزارشلر، کیره‌کلی حمایوی اسناد و مدرکلرنی طلب قیلیشینی حکم قیله‌دی.

(۲) بازرس اداره سی اوزی نینگ تیکشیرولری نتیجه لریگه کوره جرمی و جزایی ماهیت گه ایگه بولگن موردلرنی تیگیشلی عدلی ارگانلرگه یوباره‌دی.

(۳) بازرس اداره سی بو ماده نینگ (۲) فقره سیگه شامل بولمه‌گن باشقه موردلر حقیده اوزی نینگ سفارش و اصلاحی توصیه لرینی تیکشیریلگن اداره لر مسئوللری آدرسیگه صادر ایته‌دی.

(۴) بازرس اداره سی اداری فساد جرملرینی خبر بیرگن شخصلرنی حمایت ایتیش قانون حکمینی نظرده توتگن حالده شکایتچی یا خبر بیرگندن آرقه داشلیک ایته‌دی.

(۵) بازرس اداره سی اطلاعات گه قول تاپیش قانونی گه موافق اوز اجرااتلری گزارشینی جماعه چیلیکنی خبردار قیلیش اوچون نشر ایته‌دی.

بو حکم نینگ بیشینچی ماده سی اداره لر مکلفیتی حقیده قوییده‌گیچه حکم قیله‌دی:

(۱) برچه دولت اداره لری و شخصلر بو حکم موضوعی گه کوره بازرس اداره سی بیلن هرتامانلمه همکارلیک قیلیب اداره گه کیره‌ک بوله‌دیگن اسناد و مدرکلرنی اولرنینگ اختیاریده قوییش گه مکلف دیر.

(۲) بو حکم بیلن باغلیق تیکشیریش آستیده بولگن اداره لر مسئوللری ۳ سانلی و ۲۲/۲/۱۳۹۷ تاریخلی فرمان نینگ بیرینچی ماده سی و ییتتینچی ماده سی نینگ (۱) فقره سی، شونینگدیک ۵۶ سانلی و ۱۲/۵/۱۳۹۸ تاریخلی فرمانینی رعایت ایتیش بیلن بازرس اداره سی ایسته‌گن صورتده اوشبو اداره تامانیدن مشخص ایتیلگن زمانده قتنه‌شیشگه مکلف دیر.

شونینگدیک جمهور رئیس حکمی نینگ آلتینچی ماده سی اساسیده جمهورلیک ریاستی عالی مقامی عمومی دفتری ریاستی، بازرس اداره سی خوفسیزلیگی و قوریلیشی شامل کیره‌ک بوله‌دیگن منبع و امکانیتلرنی اولرنینگ اختیاریگه قوییشگه مکلف دیر.

جمهور رئیس حکمی نینگ ییتتینچی ماده سی اساسیده بازرس اداره سی حکم گه تیگیشلی اجراات و فعالیتلری گزارشینی آیلیک شکلده جمهورلیک ریاستی عالی مقامی گه یوباریشگه موظف دیر.


اولَش