حکملر

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ، افغانستان اسلامی جمهوریتی ملی مدافعه وزیری سرپرستی توظیفی حقیده­گی حکمی
۰۹ قوس ۱۳۹۹

افغانستان اساسی قانونی نینگ آلتمیش تورتینچی ماده سی نینگ ۱۳ فقره سی حکمی اساسیده حرمتلی اسدالله خالد نی افغانستان اسلامی جمهوریتی ملی مدافعه وزیری صفتیده توظیفی منظور دیر.

افغانستان اسلامی جمهور رئیسی نینگ افغانستان اسلامی جمهور رئیسی سوزچیسی تقرری باره­‌سیده‌­گی حکمی
۰۹ سرطان ۱۳۹۸

ایشلر یخشی راق تنظیم بولیشی اوچون حرمتلی  صدیق صدیقی افغانستان اسلامی جمهور رئیسی سوزچیسی صفتیده تقرر اییتیلیشی منظور دیر. ایشلریگه الله (ج) دن موفقیتلر تیله‌­یمن.

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ مخابرات و معلوماتی تکنالوژی  نامزد وزیری نینگ تعیینی و اونی ملی کینگش نینگ ولسی جرگه گه تنیشتیریشی حقیده­گی حکمی
۰۳ جوزا ۱۳۹۸

افغانستان اساسی قانونی نینگ آلتمیش تورتینچی ماده سی نینگ ۱۱ فقره سی حکمی اساسیده حرمتلی محمد فهیم هاشمی نی افغانستان اسلامی جمهوریتی مخابرات و معلوماتی تکنالوژی  نامزد وزیری صفتیده تعیینی و تنیشتیریلیشی منظور دیر.

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ افغانستان اسلامی جمهوریتی ملی کینگشی بویوکلر جرگه سی نینگ انتصابی عضوی لیاقت الله بابکرخیل تعیینی حقیده­گی حکمی
۲۰ ثور ۱۳۹۸

افغانستان اساسی قانونی نینگ سکسن تورتینچی ماده سی نینگ اوچینچی فقره سی حکمی اساسیده حرمتلی لیاقت‌الله بابکرخیل نی محمد عثمان رحمانی اورنیده افغانستان اسلامی جمهوریتی ملی کینگشی بویوکلر جرگه سی نینگ انتصابی عضوی صفتیده تعیینی منظور دیر.

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ، افغانستان اسلامی جمهوریتی ملی کینگشی بویوکلر جرگه سی نینگ انتصابی عضوی محمد اکبر استانکزی تعیینی حقیده­گی حکمی
۲۰ ثور ۱۳۹۸

افغانستان اساسی قانونی نینگ سکسن تورتینچی ماده سی نینگ اوچینچی فقره سی حکمی اساسیده حرمتلی محمد اکبر استانکزی نی محمد عوض یاری اورنیده افغانستان اسلامی جمهوریتی ملی کینگشی بویوکلر جرگه سی نینگ انتصابی عضوی صفتیده تعیینی منظور دیر.