گزارشلر

جنیوا ۲۰۲۰ کنفرانسی نینگ ایککینچی کونی افغانستان باره سیده  بولیب اوتدی
۰۴ قوس ۱۳۹۹

جنیوا ۲۰۲۰ کنفرانسی نینگ ایککینچی کونی افغانستان حقیده "تینچلیک، رفاه و خودکفایلیک" عنوانی آستیده جاری ییل 4  قوس سه­شنبه کونی توشدن سونگ یولگه تشلندی. افغانستان اسلامی جمهوریتی دولتی، فنلند دولتی...