جمهور رئیس‌نینگ گپی
واردات تاماندن ایشلب چیقریش تامان آدیم قویه دیگن و صادرات اوچون زمینه یره ته دیگن هر بیر کیشی افغانستان ثباتی تامان کتته بیر آدیم قویه دی. صنعت¬کارلر حکومت نینگ یلغوزگینه انکشافی شریکلری ایمس بلکه افغانستان نینگ ثباتی شریکلری هم دیرلر.

گزارشلر

جنیوا ۲۰۲۰ کنفرانسی نینگ ایککینچی کونی افغانستان باره سیده  بولیب اوتدی
۰۴ قوس ۱۳۹۹

جنیوا ۲۰۲۰ کنفرانسی نینگ ایککینچی کونی افغانستان حقیده "تینچلیک، رفاه و خودکفایلیک" عنوانی آستیده جاری ییل 4  قوس سه­شنبه کونی توشدن سونگ یولگه تشلندی. افغانستان اسلامی جمهوریتی دولتی، فنلند دولتی...