افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی جلالت‌مآب محمد اشرف غنی و مملکت بیرینچی عیالی حرمتلی بی‌ بی گل غنی نینگ سی ‌ان‌ ان تلویزیونی بیلن اوتکزگن صحبتی

۲۱ جدی ۱۳۹۹


اولَش